Kuidas arvutada õhksoojuspumba energiakulu?

Õhksoojuspump on enamlevinud kütteseade, mida iseloomustab energiasäästlikus ja kasutajamugavus. Õhksoojuspumpa soovitatakse kasutada paralleelselt mõne teised kütteseadmega koos, näiteks ahjuküttega või elektriradiaatoritega.

Õhksoojuspumba kasutamine on keskmiselt 70% energiasäästlikum kui teiste kütteseadmete kasutamine ruumi soojendamiseks. Lisaks on selle suureks lisandväärtusega ka jahutamise funktsioon, mis on vajalik palavatel suvepäevadel halvema õhuvahetusega siseruumides. Sellest tulenevalt on ka õhksoojuspumbad kogunud suurt populaarsust just vanade puumajades kütmiseks ja jahutamiseks.

Õhksoojuspumba tööpõhimõte on lihtne – see kasutab välisõhus olevat energiat ja muudab siseruumis soojusenergiaks, millega ruumi köetakse. Mistõttu on ka pumpamiseks kulutatud energia hulk ainus kuluallikas õhksoojuspumba kasutamise juures.

Kõige lihtsam on õhksoojuspumba kasutamise efektiivsust hinnata, kui võrrelda eelnevalt kasutatud kütteseadme energiakuluga, nt elektriradiaatoritega. Üldjuhul edestab kulu efektiivsuse poolest õhksoojuspump kõiki teisi soojusenergia allikaid (elektril ja gaasil põhinevaid), va puudega ahikütet.

Kütmiseks vajalik energia kogus sõltub maja suurusest, planeeringust, soojapidavusest, soovitavast sisetemperatuurist jne ja valitud õhksoojuspumba vanusest ning mudelist. Sellest tulenevalt on keeruline hinnata energiakulu, mida õhksoojuspump kasutab.

Seadme efektiivsust saab aga hinnata soojusteguri kaudu, soojusteguri üldtuntud lühendiks on COP (või ka SCOP – sesoonne), mis iseloomustab keskmist soojustegurit ehk näitab, mitu korda kulutab seade elektrienergiat elektriküttest vähem sama koguse andmiseks kindlaks määratud aja jooksul. Matemaatiliselt kirja panded on COP:

COP = toodetud soojusenergia/soojuspumba poolt kasutatud kütteenergia kindla ajavahemiku kohta

Ehk kui COP väärtus on 4, siis pump 1kWh elektriga 4kWh soojust. Võrdluseks,elektriradiaatori puhul on COP väärtus ligikaudu 1, mis tähendab, et 1kWh elektriga toodab seade soojust 1kWh.

Optimaalseima õhksoojuspumba valimine on pikk protsess ja sõltub mitmest erinevast tegurist, sh ruumide ja maja planeeringust ja omadustest. Parima valiku tegemiseks konsulteeri ekspertidega – KliimaMarket on Eesti üks suurimaid edasimüüjaid, küsi neilt nõu ja hoia energiakuludelt kokku.