Katuse ehitamisest – fermid või sarikad?

fermide tootmine - puitfermid ja sarikalahendus

Mis iganes tüüpi maja ehitamisel on kindlasti üheks keerulisemaks obstaakliks just katuse ehitus ja selle  paigaldus. Põhiliselt on katuse ehitamiseks kasutuses kaks põhilist meetodit – fermid ning sarikad. Kui sarikkatus ehitatakse eraldiseisvatest sarikatest ning seda tehakse ehitusplatsil kohapeal, siis alternatiivse lahendusena tuuakse katusefermid objektile kohale valmiskujul. Katusefermide tootmine toimub tehases ning ehitusplatsil kohapeal on vajalik vaid fermide struktuuri paigaldus.

Freimans andmetel on fermide toomine koos ehituse ning paigaldusega isegi soodsam lahendus kui katuse ehitamine sarikkatuse meetodil. Selles artiklis keskendume katusefermide eelistele ja tutvume eri tüüpi fermidega.

Kõige populaarsemat tüüpi fermid.

1. Traditsioonilised sõrestikud ehk kolmnurksed fermid. Neid kasutatakse palju tööstushoonete ning ka elamute katuse jaoks.

2. Käärfermid. Seda tüüpi ferme kasutatakse ruumi lae tõstmiseks.

3. Eramajade pööningukorruse ehitamiseks või mitmekorruseliste majade laiendamiseks kasutatakse tihti pööningferme.

4. Kuplite ja ümarate katuste ehitamisel on populaarset kasutust leidnud poolringkujulised fermid.

Sarikkatus:

Tihti ei tehta vahet sarikatel ja puitfermidel. Siiski on soovituslik viia end kurssi erinevate tehnoloogiate ning süsteemidega, mis sobiks teie projekti jaoks kõige paremini.

1. Sarikate paigaldus toimub ehituskohas. Kogu see protsess on pikk ning nõuab lisaks ajale ka lisa tööjõudu. Samuti on sarikate edukaks paigalduseks vajalik väljaõppega spetsialist.

2. Kui sarikate lahendust soovitatakse väikestele ehitusprojektidele, siis ei ole ta eriti efektiivne suuremate majade ehitusel. Nimelt vajab sarikkatuse paigaldamine sisemisi kandeseinu kui projekti pikkus on suurem kui 6 meetrit.

3. Kui sarikad on paika pandud, jääb väga vähe ruumi ehitusobjekti siseseinte ümber planeerimiseks.

Puitfermkatus:

1. Katuse ehituseks vajalikud struktuurid ehitatakse eelnevalt valmis tehases ning teha jääb vaid fermide toomine ehitusplatsile ja kohapealne paigaldus. See tähendab, et ehitusobjektile jääb rohkem ruumi. Samuti tekib puitfermist katuse paigaldusel oluliselt vähem müra ja prügi.

2. Katusefermide paigaldamine ei nõua erinevalt sariklahendusele spetsialisti ega eriteadmisi.

3. Fermid on sobilikud nii väikeste kui ka mahukate ehitiste tarbeks. Seda tüüpi lahendusel võib kandeseinte maksimaalne vahe olla koguni kuni 35 meetrit.

4. Siseseinu on võimalik piiramatult ümber planeerida ja plaani muutudes kogu ruumilahendus ümber teha.
Koduomanikud on sageli arvamusel, et puitfermid on katuseehituseks samasugune lahendus nagu sarikad. Kui mõlemad teenivad küll üht ja sama eesmärki, on kummalgi omad eelised ja puudused. Kuna iga projekt on eelmisest erinev, siis on ka erinevad ettetulevate probleemide lahendused. Puidust toodetele keskenduv lehekülg http://www.emtl.ee paneb samuti südamele, et tööde teostusel on sageli kõikuv kvaliteet ning alati tasub veenduda töövõtja usaldusväärsuses. Loodame, et selle artikliga saime põgusalt tutvustada innovaatilist lahendust ja võimalust katuse ehitamisel.